Editor de Bunuri

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL CNTEE TRANSELECTRICA SA

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU  
ÎN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL CNTEE TRANSELECTRICA SA

 

Ministerul Economiei anunță inițierea procesului de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA. Acest proces de recrutare și selectare se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet