Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - Medic specialist medicina muncii

ANUNȚ DE RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport si asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal din cadrul Serviciului Calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă - S.T.Timişoara, conform normativului de personal aprobat, se demarează acţiunea de selecţie externă pentru ocuparea unui post vacant de:

"Medic specialist medicina muncii"

Sarcini şi responsabilităţi :

 • identifică factorii de risc din cadrul S.T. Timişoara şi participă la acţiunile de evaluare a acestora;
 • supraveghează sănătatea angajaţilor entităţilor deservite pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor;
 • programează examinările medicale  de mai sus pentru lucrătorii S.T. Timişoara în colaborare cu compartimentul de resurse umane, serviciul CMSSM  şi sefii subunităţilor  şi urmăreşte efectuarea acestora;
 • efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice şi la reluarea muncii;
 • recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie;
 • efectuează examinări medicale şi oferă consiliere pentru orice lucrător pe care îl consultă pentru simptome pe care acesta le atribuie condiţiilor de muncă sau activităţii profesionale desfăşurate;
 • stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale efectuate, aceasta urmând a fi confirmată prin  fişa de aptitudine emisă de el;
 • organizează supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, concordant cu particularităţile expunerii la factorii de risc;
 • vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere;
 • îndeplineşte sarcini de control sanitar în probleme de igiena muncii în subunităţi, recomandă şi urmăreşte aplicarea măsurilor privind înlăturarea factorilor nocivi de la locul de muncă.

Cerinţe:

 • Nivel studii : absolvent al facultăţii de medicină având specialitatea medicina muncii "S";
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din cadrul Sistemului Energetic Național;
 • Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză);
 • Cunoştinţe  specifice postului:
 • legislația privind medicina muncii , HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 • cunoştinte de operare PC aplicaţii software de uz general (MS Office);
 • Disponibilitate pentru deplasari in zonele Sucursalei de Transport Timisoara, respectiv in judetele Arad, Caras Severin si Hunedoara;
 • Abilităţi bune de comunicare şi relaţionare; abilităţi de a lucra în echipă (echilibru emoţional, tact, diplomaţie şi abilităţi de înţelegere);

                                                                                                                               

 

 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu, implicare în problemele colectivului, obiectivitate şi corectitudine;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic, să corespundă condiţiilor impuse de normele metodologice de aplicare a legii nr.319/2006;
 • Să nu îndeplinească condiţii de pensionare  pentru limită de vârstă;
 • Constituie avantaj:
 • permis de conducere categoria B.

 

Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:

Pentru a aplica pe acest post, dacă consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să trimiteţi până la data de  10.01.2020 un CV actualizat specificând denumirea postului pentru care candidaţi,  în atenția Serviciului Resurse Umane, prin e-mail pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 0256.219.963.

Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111.

CNTEE "Transelectrica" S.A.  prelucrează datele cu caracter personal din CV - uri, cu scopul desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie, respectand temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise prin email sau depuse la Registratura S.T.Timişoara până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet