Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Manager securitate informatica

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

 

MANAGER SECURITATE INFORMATICĂ - CISO 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • defineste modul de asigurare a securităţii sistemelor informatice ale Companiei, asigurându-se de integrarea conceptuală, logică şi funcțională a acestora;
 • conduce activităţile legate de elaborarea strategiei de securitate a instalaţiilor şi apărare la nivel de Companie;
 • reglementeaza modalitatea de monitorizare privind exploatarea sistemelor informatice ale Companiei şi Sucursalelor de transport;
 • participă la elaborarea și răspunde de aplicarea politicilor și a strategiei aprobate de dezvoltare a Companiei, precum și a programelor corespunzătoare în cadrul activității proprii;
 • răspunde de definirea cerințelor tehnice şi a arhitecturilor informatice (tehnici, tehnologii, echipamente) prin prisma asigurării securităţii IT;
 • responsabilități ce îi revin din activitatea proprie:
 • răspunde de cooperarea cu instituțiile statului cu atribuții în domeniul securității cibernetice;
 • în caz de atac cibernetic, asigură colectarea de date și informații cu privire la incident, investigarea acestuia, dispune măsurile reactive de primă urgență, respectiv elaborează rapoarte privind starea de fapt;
 • coordonează evaluări și /sau audituri de securitate cibernetică;
 • participă la definirea și implementarea politicilor de securitate;
 • coordonează dezvoltarea de metode specifice de testare a securității sistemelor de tip SCADA;
 • planifică și desfășoară exerciții privind asigurarea capacității operaționale a companiei privind securitatea cibernetică;
 • participă, în cadrul echipelor de proiect, în cazul numirii prin decizie a Directoratului.

 

Cerințe:         

 • studii superioare (S / ECTS + M) tehnice cu diploma de licenta in unul din domeniile automatica, informatica, comunicatii;

experiență: 

 • minimum 3 ani lucrați în IT&C, preferabil în sectorul energetic;
 • minim 2 ani în managementul securităţii sistemelor informatice;
 • în utilizarea tehnologiilor noi din domeniul tehnologiei informației și comunicații;
 • experiență în proiectarea sistemelor de securitate cibernetică.
 • programe de pregătire / perfecționare managerială;
 • programe de specializare profesională în activitățile desfășurate în Companie;

cunoștințe necesare postului:

 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoașterea strategiei de dezvoltare în domeniul IT&C, respectiv a strategiei de dezvoltare a infrastructurii sistemelor informatice ale Companiei;
 • cunoașterea strategiei de securitate informatică;
 • cunoașterea legislației din domeniul energetic;
 • cunoaşterea legislaţiei europene şi naţionale în domeniul securităţii cibernetice;
 • cunoașterea legislației în domeniul comunicațiilor și a reglementărilor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM;
 • cunoașterea legislației cu privire la achizițiile publice;
 • Cunoasterea legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate nationale:
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,
 • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
 • HG nr.585/2002 privind aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
 • Norme interne privind protectia informatiilor clasificate P.I.C.-1.
 • cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicațiilor şi a reglementărilor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii – ANCOM;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet