Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - MANAGER (PIEȚE DE ENERGIE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Departamentul managementul piețe de energie (DMPE), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

MANAGER (PIEȚE DE ENERGIE)

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • participa la implementarea  proiectelor specifice domeniului de activitate al DM OMEPA (mentenanta si dezvoltarea sistemelor de telemasurare energie electrica);
 • raspunde de organizarea, coordonarea, urmărirea, controlul şi raportarea în probleme legate de exploatarea, mentenanţa şi dezvoltarea echipamentelor şi sistemului de telecontorizare din zona de responsabilitate a departamentului pe care il conduce, reparatii echipamente;
 • coordoneaza activitatea desfasurata in cadrul departamentului si raspunde de modul in care activitatea se desfasoara;
 • gestionarea in sistemul informatic de telecontorizare (in vederea agregarilor) a datelor masurate de alti operatori de masurare;
 • coordoneaza validarea si asigurarea procesarii si securizarii datelor de telecontorizare;
 • coordoneaza rezolvarea contestatiilor participantilor la piata angro de energie electrica, titularilor de licenta, operatorilor de masurare si operatorilor de piata (OPE si OPCOM) privind datele masurate/importate/agregate/transmise;
 • coordoneza calcularea si raportarea CPT zilnic la nivel de Companie si la nivel de Sucursala in vederea calculelor de prognoza;
 • asigura managementul activitatii de administrare si colectare date pentru cogenerare in inalta eficienta energetica;
 • asigura interfata cu Operatorul pietei de energie (OPE) si Operatorul de decontare (OPCOM).

Cerințe:

 • studii superioare tehnice (domeniul energetic, electrotehnica,automatica, IT&C) – S / ECTS + M;
 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare profesionala si/sau de specializare profesionala):  programe de pregatire / perfectionare manageriala;
 • minim 5 ani în activitatea de organizare, planificare si programare in domeniul exploatarii, mentenantei şi dezvoltarii Sistemelor informatice complexe ( de preferinta masurare energie electrica);
 • experienta manageriala minim 3 ani;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunostinte in domeniul sistemelor informatice, privind sistemele de operare, structura şi administrarea bazelor de date, metodele moderne de programare şi utilizare a bazelor de date;
 • cunostinte in domeniul informaticii de proces;
 • cunoaterea unor limbaje de programare si a metodelor moderne de programare;
 • cunostinte în domeniul sistemelor de masurare a energiei electrice;
 • cunostinte privind echipamentele de telecomunicatii;
 • cunostinte în domeniul gestiunii energiei electrice;
 • cunostinte de legislatie în domeniul masurarii energiei electrice;
 • cunostinte privind operare PC si utilizare produse soft de tip MS Office;
 • cunostinte privind normele si procedurile operationale care reglementeazã domeniul propriu de activitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã, de preferintã limba englezã.
 • capacitatea de conducere si administrare a organizatiilor;
 • strategie, rapiditate si obiectivitate in adoptarea deciziilor;
 • capacitate: de planificare si organizare a unei activitati; de delegare si control; de previziune si de evaluare obiectiva;
 • capacitate de indrumare si control;
 • putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
 • capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii si cu superiorii pe linie ierarhica sau din alte entitati;
 • capacitatea de a  transmite cu claritate deciziile adoptate;
 • abilitatea de prezentare convingatoare privind sarcinile ce trebuiesc desfasurate;
 • toleranta, diplomatie, corectitudine, fermitate.
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • receptivitate fata de problemele socio-umane;
 • echilibru emotional;
 • automotivatie, autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • spirit de initiativa, loialitate fata de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 15 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet