Editor de Bunuri

Anunt de recrutare MANAGER DE PROIECT (loc de munca SIBIU)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția investiții (DI) – Proiecte RET, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

MANAGER DE PROIECT

- locul de muncă Sibiu -

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • coordoneaza si deruleaza proiectele prin Decizie / Hotărâre a Directoratului si mentionate in Actele Adiţionale la Contractul Individual de Muncă propriu;
 • asigura managementul realizarii obiectivelor de investitii (proiecte) pentru care sunt numiti, de la etapa de proiectare si pana la punerea lor in functiune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si incadrarea in bugetul alocat;
 • intocmeste planul de implementare al programului/proiectului;
 • stabileste sarcinile specifice pentru membrii echipei de proiect, instruieste membrii echipei cu privire la activitatile si responsabilitatile care le revin;
 • urmareste realizarea lucrarilor, participă la receptii şi puneri în funcţiune şi solicită respectarea cerinţelor de sanatate si securitate ocupationala prevazute în reglementarile specifice;
 • participă la fundamentarea proiectului de BVC la nivel de Companie, pentru capitolul aferent proiectului derulat;
 • asigura gestionarea resurselor informationale aferente activitatii proprii;
 • participă la luarea deciziilor in limitele de competenta;
 • aduce la cunoştinţa conducătorului ierarhic orice accident de muncă sau incident / eveniment fără urmări;
 • răspunde de aplicarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile în domeniul situaţiilor de urgenţă la care Compania a subscris, in desfasurarea activitatii proprii;
 • intocmeste materiale şi analize din domeniul propriu de activitate solicitate de catre Directoratului Companiei.

 

Cerințe:         

 • Studii de bază: studii superioare tehnice in domeniul energetic sau echivalente;
 • Experienţã de minimum 5 ani in sectorul energetic:
  • in exploatare / proiectare / investitii in retele electrice de transport si/sau conducere prin dispecer;
  • în activitatea de conducere echipe/ management si/sau „management de proiect".
 • Studii complementare (cursuri/programe de perfecţionare şi/sau de specializare profesionala): programe de pregatire / perfectionare  manageriala; 
 • Certificări, autorizări/atestări profesionale: aplicabile domeniului specific de activitate; programe de actualizare si specializare profesionala in activitatile tehnice si economice desfasurate in Companie (noi prevederi ale pietei de energie electrica, legislatie economica noua, cadru institutional, noi mecanisme financiare, comunicare), cursuri management de proiect;
 • Cunoştinţe necesare postului:
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoasterea legislatiei in domeniul investitiilor si achizitiilor publice;
 • cunoasterea planurilor si programelor Companiei in domeniul investitiilor;
 • cunoştinţe tehnice, economice, comerciale si financiare, necesare proiectelor de investitii;
 • utilizare PC plus soft-uri de specialitate (Microsoft Project);
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba englezã);
 • Abilităţile necesare postului
 • Abilităţi de conducere:
 • aptitudini manageriale deosebite;
 • rapiditate si obiectivitate in adoptarea masurilor; asumarea responsabilitatii;
 • capacitate de planificare si organizare a unei activitati; de delegare si control; de previziune si de evaluare obiectiva;
 • abilitati de comunicare, negociere:
 • capacitatea de a transmite cu claritate masurile adoptate;
 • capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare, cu persoane din interiorul si din afara Companiei; 
 • abilitati in relatiile umane:
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • capacitatea de a se integra in echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite idei si solutii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipa;
 • echilibru emotional.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 6 noiembrie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet