Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Manager

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de proces (DIP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

MANAGER 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • conduce, coordoneaza si raspunde de activitatea structurilor organizatorice din subordine;
 • este administrator unic pentru serviciile si activitatile informatice de proces;
 • indeplineste misiunea DTIC si atributiile specifice in cadrul comisiilor de licitatie, de evaluare oferte, de negociere, etc. in care este numit prin decizie a Directoratului Companiei;
 • propune masuri in domeniul propriu de activitate pentru functionarea SEN in conditii de siguranta;
 • raspunde de elaborarea temelor de proiectare pentru aplicatiile informatice din sfera activității de informatică de proces realizate de terti; participa la contractarea acestora; receptioneaza infrastructura hardware si software achizitionata;
 • participa la contractarea si avizarea studiilor din domeniul informatic sau cu componente informatice din sfera activității de informatică de proces, realizate de terti pentru CNTEE "Transelectrica" - S.A. si entitatile  sale (executiv, Sucursale de Transport, UNO DEN, DET-uri);
 • răspunde de realizarea aplicatiilor informatice din sfera activității de informatică de proces pentru care exista posibilitatea de analiza, proiectare si programare cu forte proprii;
 • participa la contractarea si avizarea proiectelor si studiilor de telecomunicații și informatica de proces.

 

Cerințe:         

 • studii superioare (S/ECTS+M) tehnice de specialitate cu diploma de licenta in unul din domeniile: energetică, electrotehnică, electronica, automatică și IT, informatica, comunicatii;
 • experiența:
 • minim 3 ani in activitatea de administrare, mentenanță, dezvoltare sau operare a sistemelor informatice de proces de tip management energetic SCADA;
 • minim 1 an experienta manageriala in domeniul IT;
 • in managementul si exploatarea sistemelor de tehnologia informatiei si comunicatii (hard si soft-uri adecvate) asociate sistemelor SCADA;
 • in utilizarea tehnologiilor noi in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii;
 • in desfasurarea procedurilor de achizitii publice;
 • in derularea contractelor de achizitii produse, lucrari si servicii;
 • programe de specializare profesionala în domeniul TIC și/sau energetic; programe de pregatire / perfectionare manageriala;
 • programe de specializare profesională în activitățile desfășurate în Companie;

 

 

cunoștințe necesare postului:

 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicatiilor şi a reglementărilor Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii - ANCOM;
 • cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice si derularea contractelor;
 • cunoasterea noilor tehnologii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii;
 • cunostinte in domeniul economic, financiar, comercial si tehnic;
 • Cunoasterea legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate nationale:
  • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,
  • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
  • HG nr.585/2002 privind aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania
  • Norme interne privind protectia informatiilor clasificate P.I.C.-1.
 • cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicațiilor şi a reglementărilor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii – ANCOM;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet