Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - MANAGER

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management integrat, comercial – achiziții (UMICA) – Direcția comercială (DC) – Departamentul achiziții investiții, mentenanță minoră studii de proiectare (DAIMMSP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

MANAGER

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • coordoneaza activitatea Departamentului Achiziţii Investiţii, Mentenanţă Minoră Studii de Proiectare;
 • face parte din comisiile de evaluare/negociere (fiind dupa caz si presedinte al acestor comisii) pentru contractele/acordurile cadru pentru achizitiile din sfera proprie de activitate;
 • avizeaza documentele specifice elaborate in cadrul departamentului in legatura cu procedurile de achizitie sectoriala;
 • negociaza în numele Companiei contracte privind achizitii de produse, servicii si lucrari pentru activitătile de servicii utilitare si aprovizionare, realizate la nivelul executivului Companiei, conform deciziilor si competentelor primite;
 • elaboreaza solicitarile de consiliere metodologica adresate ANAP sau altor institutii cu atributii in materia achizitiilor sectoriale/valorificarii bunurilor;
 • colaboreaza la elaborarea si raspunde de aplicarea politicilor si a strategiei aprobate de dezvoltare a Companiei, precum si a programelor corespunzatoare domeniului propriu de activitate;
 • vizeaza raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici, in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor, inainte de deschiderea ofertelor, in conformitate cu punctele de vedere ale entitatilor de specialitate din Companie si ale responsabililor de proiect;
 • vizeaza comunicarile care se transmit ofertantilor cu privire la rezultatul procedurilor de atribuire a contractelor;
 • intocmeste/avizeaza, dupa caz, documentele care se inainteaza catre conducerea Companiei, ANAP privind domeniul de activitate de care raspunde.

 

Cerințe:         

 • Studii universitare superioare (S / ECTS + M) tehnice/economice/juridice;
 • Experiență minimum 8 ani lucrati în domeniul achizitii publice/comercial/economic/tehnic;
 • Experienta 3 ani in activitatea de management general, conducere si administrare organizatii;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale;
 • cunoasterea legislatiei romane privind atribuirea contractelor de achiziţie sectoriale (Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale);
 • cunoasterea legislatiei romane privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (OUG 114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare);
 • cunoasterea legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate nationale: Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, HG 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, HG 585/2002 privind aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, norme interne privind protectia informatoiilor clasificate P.I.C. – 1;
 • cunoasterea normelor de transport si expeditii interne si internationale (INCOTERMS);
 • cunostinte comerciale si economico-financiare;
 • utilizare PC si soft-uri de specialitate;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 decembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet