Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - MANAGER

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management integrat, comercial – achiziții (UMICA) – Direcția management integrat, protocol și coordonare evenimente interne și externe (DMIPCEIE) – Departamentul deplasări externe (DDE), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

MANAGER

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de organizarea si coordonarea deplasarilor externe ale echipei manageriale, ale specialistilor Companiei si controleaza aplicarea legislatiei si a metodologiilor aprobate privind deplasarile externe ale personalului, conform procedurii in vigoare prin:
  • asigurarea verificarii valabilitatii documentelor,
  • asigurarea pachetului de servicii în conformitate cu prevederile procedurilor interne aplicabile, si a bazei legale,
  • asigura rezervarea biletelor de transport aerian si a cazarii, conform reglementarilor legale în vigoare si  programului evenimentului, 
  • vizeaza mandatele de deplasare în strainatate în interes de serviciu;
  • vizeaza deciziile de deplasari în strainatate;
  • vizeaza rapoartele de deplasare si planurile de diseminare a informatiilor;
  • asigura conditiile premergătoare achitarii taxelor de participare;
 • asigura realizarea primei parti a "Dosarului de deplasări în străinătate", care cuprinde: mandatul, nota estimativă de avans, decizia  completată cu informatii privind tematica, obiectul si tipul  deplasării, invitatie organizatori si corespondenta organizator, rezervarea biletelor de transport/cazare (după caz);
 • fundamenteaza si propune spre aprobare Unității Economică – Financiară și Administrativă (UEFA) fondul anual privind deplasarile externe;
 • urmareste si raspunde de incadrarea cheltuielilor de deplasari externe, in fondul repartizat pentru aceasta activitate.

Cerințe:         

 • Studii universitare superioare economice (S / ECTS + M);
 • Experiență minim 5 ani;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 11 decembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet