Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - MANAGER

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția Investiții (DI) – Unitatea de implementare proiect LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan (UIP), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

MANAGER

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de promovarea, derularea si finalizarea (implementarea)  proiectului;
 • coordoneaza activitatea desfasurata de salariatii din cadrul UIP din domeniul tehnic, economico - financiar, accesare fonduri europene, achizitii, mediu;
 • raspunde de obtinere hotarari de guvern, autorizatii, ordine si orice alte avize/ aprobari necesare pentru inceperea si derularea investitiei;
 • raspunde de intocmirea cererii de finantare si finalizarea contractului de finantare;
 • raspunde de derularea contractului de finantare din fonduri europene (cereri de rambursare, rapoarte de progres, activitati legate publicitate);
 • participa  la vizitele de monitorizare pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului;
 • participa la vizitele de control/verificare/audit;
 • raspunde de initierea, achizitia si derularea contractului de audit a proiectului finantat din fonduri europene in vederea obtinerii raportului de audit;
 • raspunde de derularea contractului de executie a LEA 400kV Gutinas - Smardan si corelarea cu contractul de finantare;
 • asigura gestionarea resurselor informationale aferente activitatii proprii;
 • participa la luarea deciziilor in limitele de competenta;
 • aduce la cunoştinţa conducătorului ierarhic orice accident de muncă sau incident / eveniment fără urmări a personalului din subordinea directa;
 • răspunde de aplicarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile în domeniul situaţiilor de urgenţă la care Compania a subscris, in desfasurarea activitatii proprii;
 • intocmeste materiale şi analize din domeniul propriu de activitate solicitate de catre Directorat.

Cerințe:         

 • Studii de bază: studii superioare (S / ECTS + M) tehnice in domeniul energetic sau echivalente;
 • Studii complementare (cursuri/programe de perfecţionare şi/sau de specializare profesionala): programe de pregatire / perfectionare manageriala; 
 • Certificări, autorizări/atestări profesionale: aplicabile domeniului specific de activitate; programe de actualizare si specializare profesionala in activitatile tehnice si economice desfasurate in Companie (noi prevederi ale pietei de energie electrica, legislatie economica noua, cadru institutional, noi mecanisme financiare, comunicare), cursuri management de proiect;
 • Cunoştinţe necesare postului:
 • cunoasterea legislatiei nationale si europene privind accesarea fondurilor europene si derularea proiectelor finantate din fonduri europene;
 • cunoasterea Programului Operational Infrastructura Mare si a Ghidului Solicitantului;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoasterea legislatiei in domeniul investitiilor si achizitiilor publice;
 • cunoştinţe tehnice, economice, comerciale si financiare, necesare proiectelor de investitii in infrastructura;
 • utilizare PC plus soft-uri de specialitate pentru managementul de proiect (de ex.: Microsoft Project);
 • cunoasterea limbii engleze;
 • Experienţã: de minimum 5 ani in coordonarea, implementarea de proiecte finantate din fonduri europene si / sau Institutii FI;
 • in domeniul achizitiilor publice
 • in managementul proiectelor de infrastructura
 • Abilităţile necesare postului

abilităţi de conducere:

 • aptitudini manageriale deosebite;
 • rapiditate si obiectivitate in adoptarea masurilor; asumarea responsabilitatii;
 • capacitate de planificare si organizare a unei activitati; de delegare si control; de previziune si de evaluare obiectiva;

abilitati de comunicare, negociere:

 • capacitatea de a transmite cu claritate masurile adoptate;
 • capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare, cu persoane din interiorul si din afara Companiei; 

abilitati in relatiile umane:

 • capacitate de a lucra in echipa;
 • capacitatea de a se integra in echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite idei si solutii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipa;
 • echilibru emotional.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30 august 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet