Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - JURISCONSULT

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției juridice și contencios (DJC) –Departamentul asistență juridică și activități reglementate (DAJAR) – Serviciul derulare investiții și mentenanță (SDIM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

JURISCONSULT

 

Principale responsabilități ale postului:

 • răspunde de asigurarea asistenţei de specialitate pentru respectarea legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor Companiei, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • răspunde de redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Companiei, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • avizează şi contrasemnează acte cu caracter juridic, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • asigură consultaţii şi formulează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului incidente obiectului de activitate al Companiei, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • răspunde de reprezentarea Companiei în faţa instituţiilor şi autorităţilor publice, organe de urmărire penală, notariate, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • participă în grupuri de lucru sau comisii pentru îndeplinirea obiectivelor Companiei în cadrul ENTSO-E sau alte asociații și organizații naționale și internaționale, în legătură cu activitatea Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta;
 • răspunde de redactarea clauzelor impuse de legislaţie în proiectele de contracte, pe sfera de activitate a Serviciului Derulare Investitii si Mentenanta.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • Studii superioare juridice (S / ECTS + M / ECTS);
 • Experienta de minim 3 ani in domeniul juridic; experienta de lucru in companii cu capital de stat/ in societati si companii nationale/ entitati prestatoare de servicii de interes public reprezinta un avantaj;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale/in domeniul achizitiilor publice/drept civil/drept administrativ/drept comercial/drept penal. Cunoasterea legislatiei specifice activitatii serviciului (Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, reglementari ANRE privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al doc. tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice etc.) constituie un avantaj;
 • Cunostinte temeinice ale Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul profesiei;

Editor de Bunuri

#hide the portlet