Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Inspector managementul mediului

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcţiei management integrat şi servicii suport (DMISS) - Departamentul management integrat (DMI) - Biroul management calitate, mediu (BMCM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INSPECTOR MANAGEMENTUL MEDIULUI

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Contribuie la implementarea SMICMSSO – „Sistemul de management integrat: calitatii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale" la nivelul activităţii proprii (conform SR EN ISO 14001:2015);
 • colaborează cu entităţile organizatorice la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al mediului, la nivelul Companiei şi urmăreşte funcţionarea acestuia;
 • participă la elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de managementul mediului şi colaborează cu inspectorii managementul mediului din sucursale, în vederea aplicării acestora în interiorul Companiei;
 • participă la elaborarea raportărilor, către Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, INS şi la solicitarea altor instituţii, conform legislaţiei în vigoare;
 • participă la auditurile SMICMSSO şi la controalele privind Managementul/protecţia mediului, efectualte la nivelul Companiei/Sucursalelor de Transport, conform planificării anuale aprobate.

 

Cerințe:

 • studii superioare (S / ECTS+M);
 • experienta: minimum 3 ani în domeniul managementului mediului şi în auditul sistemului de management de mediu;
 • Cunostinţe:
 • legislaţie naţională şi europeană/standarde în domeniul managementului / protectiei mediului;
 • tehnici şi metode în domeniul protecţiei mediului;
 • terminologia în domeniul managementul/protecţia mediului şi a domeniului activităţii Companiei;
 • principiile protecţiei mediului şi aplicarea acestora;
 • principii şi tehnici de audit;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator;
 • Cunoaşterea uneia dintre limbile utilizate la nivelul Uniunii Europene;
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca, rezistenta la stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări la sucursale și mobilitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 23 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet