Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - Inspector managementul calităţii-Serviciul Calitate,Mediu, Securitate şi Sănătate în Muncă-ST București

ANUNȚ INTERN / EXTERN – RECRUTARE

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca, al Sucursalei de Transport Bucuresti, am demarat acțiunea de selecție internă / externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                              "INSPECTOR MANAGEMENTUL CALITATII"

 

Responsabilități:

1.supraveghează ca activitatea de managementul calitatii ce se desfăşoară în cadrul ST Bucuresti să fie corespunzătoare cu cerintele SMI;

2.Cunoaste si aplica politica Companiei in domeniul managementului integrat-calitate, mediului, securitatii si sanatatii in munca precum si legislatia nationala privind managementul cailtatii, procedurile si instructiunile TRANSELECTRICA si S.T. Bucuresti;

3.Raspunde de respectarea si aplicarea in entitatile sucursalei, a documentatiei sistemului de management integrat: in ceea ce priveste asigurarea calitatii (manual si proceduri cerute de standardele declarate ca aplicabile, proceduri operationale, instructiuni tehnice, prescriptii si alte reglementari aplicabile) la nivelul TRANSELECTRICA si S.T. Bucuresti

Implementeaza si mentine sistemul de management de mediu in cadrul sucursalei;

4.Tine evidenta listei actualizate a procedurilor privind caliatatea elaborate de TRANSELECTRICA si S.T. Bucuresti si le distribuie entitatilor sucursalei. 

5.Participa la auditurile interne si/sau externe si la inspectiile autoritatilor competente privind protectia

Calitatii.

Cerințe:

·    Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS în domeniul energetic;

·    Experientă: minim 5 ani în sistemul energetic

·    Constituie un avantaj: studii complementare: Auditor calitate

·    Cunostințe de operare PC (WORD, EXCEL);

·    Disponibilitate la deplasări în teren;

·    Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

·    Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

·    Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 09.03.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

·    CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;

·    Carte de identitate, copie;

·    Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 16.03.2018, ora 900 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;

Precizăm că angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 

                          


Editor de Bunuri

#hide the portlet