Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CONTROL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției control (DCTR) – activitatea Control intern achiziții și lucrări de mentenanță (CIALM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CONTROL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • efectuează misiunile de control dispuse de conducerea Companiei;
 • verifică modul de atribuire a contractelor de achiziţii publice de la momentul aprobării necesităţii demarării achiziţiei până la semnarea contractului;
 • verifică documentaţiile privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică (evaluarea ofertelor, negocierea contractelor de achiziţie publică);
 • verifică contractele de achiziţie publică derulate în Companie; 
 • verifică respectarea cerinţelor legale în vigoare şi procedurilor interne specifice;
 • verifică efectuarea plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică;
 • verifică modul de derulare a contractelor de mentenanţă încheiate de Companie pe toată perioada de desfăşurare a acestora până la eliberarea garanţiilor constituite de furnizori;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor procedurale enunţate de legislaţia şi reglementările interne în domeniu şi propune Directoratului Companiei măsuri de remediere a deficienţelor constatate;
 • asigură realizarea activităţii de control în domeniul propriu de activitate, cu respectarea metodologiilor şi procedurilor de control în vigoare;
 • propune măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în urma controalelor interne efectuate şi urmăreşte realizarea măsurilor aprobate;
 • controlează respectarea procedurilor şi normativelor în vigoare în activitatea desfăşurată de entităţile organizatorice ale Companiei;
 • efectuarea în exercitarea controlului preventiv şi operativ, a monitorizărilor şi verificărilor necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de fraudă.

Cerințe:         

 • studii superioare tehnice / economice / juridice;
 • experiență: minim 3 ani lucraţi în domeniile: mentenanţă, achiziţii publice, control intern/general, audit;
 • cunoştinţe în domeniul controlului general, energetic/electroenergetic şi/sau al achiziţiilor publice, cunoştinţe în domeniile activităţilor desfăşurate în Companie;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Abilități de prezentare și comunicare;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 05 octombrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet