Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Inspector cu atributii de control

ANUNȚ RECRUTARE

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției control (DCTR) – activitatea Control financiar de gestiune (CFG), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CONTROL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • efectuează misiuni de control financiar de gestiune conform programului de control sau pe cele dispuse de conducerea Companiei;
 • participă la realizarea eficientă, conform reglementărilor în vigoare și a procedurilor specifice, a activităților desfășurate în cadrul CFG în scopul îndeplinirii misiunii acestuia;
 • participă la planificarea și realizarea controlului financiar de gestiune la nivelul Companiei și în unitățile organizatorice ale acesteia;
 • exercită activitatea de control financiar de gestiune, cu respectarea metodologiilor și procedurilor de control în vigoare;
 • asigură exercitarea controlului cu o conduită corectă și un bun prestigiu profesional și luarea de măsuri corespunzătoare în cazul celor ce au manifestări contrare care dăunează intereselor Companiei;
 • constată răspunderile de natură disciplinară, administrativă și materială ale salariaților unităților organizatorice ale Companiei, referitoare la neregulile constatate prin control, propune spre aprobare Inspectorului șef CFG cercetarea disciplinară a persoanelor responsabile;
 • solicită înlăturarea neregulilor constatate în urma controalelor efectuate și verifică realizarea măsurilor dispuse prin actele de control;
 • propune măsuri de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate;
 • participă la programul de instruire profesională a personalului din structura de CFG.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare economice (S / ECTS+M);
 • Experiență - minim 5 ani lucrați în domeniile: economic (finanțe – contabilitate, financiar – bancar, administrativ – patrimoniu), financiar, management economico – financiar, control financiar, audit;
 • Experiență - minim 2 ani lucrați în activitatea de control financiar / audit;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoștințe în domeniul controlului financiar;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 aprilie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet