Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Inspector cu atribuţii de control

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției control (DCTR) – activitatea Control intern achiziții și lucrări de mentenanță (CIALM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CONTROL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • efectueaza misiunile de control dispuse de conducerea Companiei;
 • verifica modul de atribuire a contractelor de achizitii publice de la momentul aprobarii necesitatii demararii achizitiei pana la semnarea contractului;
 • verifica documentatiile privind modul de atribuire a contractelor de achizitie publica (evaluarea ofertelor, negocierea contractelor de achizitie publica);
 • verifica contractele de achizitie publica derulate in Companie; 
 • verifica respectarea cerintelor legale in vigoare si  a procedurilor interne specifice;
 • verifica efectuarea platilor aferente contractelor de achizitie publica;
 • verifica modul de derulare a contractelor de mentenanta incheiate de companie pe toata perioada de desfasurare a acestora pana la eliberarea garantiilor constituite de furnizori;
 • verifica indeplinirea conditiilor procedurale enuntate de legislatia si reglementarile interne in domeniu si propune Directoratului Companiei masuri de remediere a deficientelor constatate;
 • asigura realizarea activitatii de control in domeniul propriu de activitate, cu respectarea metodologiilor si procedurilor de control in vigoare;
 • propune masuri pentru inlaturarea neregulilor constatate in urma controalelor interne efectuate si urmareste realizarea masurilor aprobate;
 • controleaza respectarea procedurilor si normativelor in vigoare in activitatea desfasurata de entitatile organizatorice ale Companiei;
 • efectueaza, in exercitarea controlului preventiv si operativ, monitorizarile si verificarile necesare prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de frauda.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice (S / ECTS+M);
 • Experiență - minim 3 ani lucrati in domeniile: achizitii publice, mentenanta, management, control intern/general, audit;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare   in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunostinte in domeniul controlului general, energetic/electroenergetic si/sau al achizitiilor publice;
 • Cunostinte de control general si in domeniile activitatilor desfasurate in Companie;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Cunoștințe de limba engleză (scris si vorbit);
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 01 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet