Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CONTROL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției control (DCTR) – Control financiar de gestiune (CFG), am demarat selecția pentru ocuparea a două posturi de:

INSPECTOR CU ATRIBUȚII DE CONTROL

Principale responsabilități ale postului:

 • efectuează misiuni de control financiar de gestiune conform programului de control sau pe cele dispuse de conducerea Companiei;
 • participă la realizarea eficientă, conform reglementărilor în vigoare și a procedurilor specifice, a activităților desfășurate în cadrul CFG în scopul îndeplinirii misiunii acestuia;
 • participă la planificarea și realizarea controlului financiar de gestiune la nivelul Companiei și în unitățile organizatorice ale acesteia;
 • exercită activitatea de control financiar de gestiune, cu respectarea metodologiilor și procedurilor de control în vigoare;
 • asigură exercitarea controlului cu o conduită corectă și un bun prestigiu profesional și luarea de măsuri corespunzătoare în cazul celor ce au manifestări contrare care dăunează intereselor Companiei;
 • constată răspunderile de natură disciplinară, administrativă și materială ale salariaților unităților organizatorice ale Companiei, referitoare la neregulile constatate prin control, propune spre aprobare Inspectorului şef CFG cercetarea disciplinară a persoanelor responsabile;
 • solicită înlăturarea neregulilor constatate în urma controalelor efectuate și verifică realizarea măsurilor dispuse prin actele de control;
 • propune acțiuni de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate;
 • participă la programul de instruire profesională a personalului din structura de CFG.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare economice (S / ECTS+M);
 • experiență: minimum 2 ani lucrați în domeniile: economic (finanţe-contabilitate, financiar-bancar, administrativ-patrimoniu), financiar, managemement economico-financiar, control financiar, audit;
 • experiența in control intern, control financiar de gestiune sau audit constituie avantaj;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

Pentru a aplica pe aceste posturi, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 05 august 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet