Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER ȘEF ST - ST Cluj

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management în cadrul ST Cluj, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER ȘEF ST – ST Cluj

- locul de muncă Cluj Napoca -

Principalele responsabilități ale postului:

 • Coordonarea activitatilor de mentenanta, investitii si auto din cadrul ST Cluj;
 • Asigurarea realizarii programelor de investitii si de mentenanta, astfel incat activitatea de exploatare a instalatiilor din gestiunea ST Cluj sa se desfasoare in conditii optime.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice (S/ECTS+M);
 • Experienta – minim 10 ani in domeniul tehnic;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National (SEN), cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si in domeniul achizitiilor publice;
 • Cunoasterea strategiei de dezvoltare a Companiei;
 • Cunoasterea activitatilor desfasurate in cadrul Companiei si a procesului tehnologic specific sistemului energetic;
 • Cunostinte de baza privind planificarea si analiza costurilor;
 • Cunostinte minime comerciale si juridice;
 • Cunoasterea procedurilor tehnice de derulare a contractelor comerciale interne si internationale;
 • Cunoasterea reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare  in domeniul Energiei – ANRE;
 • Utilizare PC – soft-uri adecvate;
 • Cunoastrea limbii engleze (preferabil si a altor limbi de circulatie internationala).
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

Notă: Postul de "inginer șef ST" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel minim Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 16 decembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet