Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER ȘEF - ST București

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru completarea echipei noastre de management în cadrul Sucursalei de transport București, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER ȘEF ST – ST București

 

Principale responsabilități ale postului:

 • Coordonarea activitatilor de mentenanta, investitii si auto din cadrul ST București;
 • Asigurarea realizarii programelor de investitii si de mentenanta, astfel incat activitatea de exploatare a instalatiilor din gestiunea ST București sa se desfasoare in conditii optime.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii superioare tehnice - preferabil în domeniul energetic (S / ECTS+M);
 • Experientă de minim 8 în domeniul sectorului energetic;
 • Experiență de minim 5 ani în activitatea de management general, conducere și administrarea organizațiilor;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National (SEN), cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si in domeniul achizitiilor publice;
 • Cunoasterea strategiei de dezvoltare a Companiei;
 • Cunoasterea activitatilor desfasurate in cadrul Companiei si a procesului tehnologic specific sistemului energetic;
 • Cunostinte de baza privind planificarea si analiza costurilor;
 • Cunostinte minime comerciale, tehnice si juridice;
 • Cunoasterea procedurilor tehnice de derulare a contractelor comerciale interne si internationale;
 • Cunoasterea reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare  in domeniul Energiei – ANRE;
 • Utilizare PC – soft-uri adecvate;
 • Cunoasterea limbii engleze (preferabil si a altor limbi de circulatie internationala).

 

Notă: Postul de "inginer șef ST" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel minim Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22 februarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet