Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - INGINER PRINCIPAL - ST Sibiu

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Motivul recrutarii

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - CE Mures – Formatia Admiteri Receptii Lucrari, am demarat selectia pentru ocuparea postului vacant de:

"INGINER PRINCIPAL"

 

Responsabilitati

  • Urmarirea si verificarea lucrarilor efectuate de personalul delegat;
  • Receptia lucrarilor efectuate si intocmirea documentelor la finalizarea lucrarilor;
  • Evidenta si completarea bazei de date a echipamentelor din statiile CE Mures;
  • Participarea la proiecte si lucrari de investitii in cadrul CE Mures;
  • Asigurarea respectarii normativelor in vigoare, specifice domeniului de activitate.

 

Cerinte

  • Studii: S / ECTS+M / ECTS, specializari: sisteme electrice, electrotehnica, electromecanica, ingineria sistemelor electroenergetice / electroenergetica, energetica industriala;
  • Responsabilitate, seriozitate, consecventa, lucru in echipa, rezistenta la stres, disponibilitate la program prelungit;
  • Experienta: minim 1 an in domeniul studiilor absolvite;

 

Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 08.08.2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la  Serviciului Resurse Umane, în atenția doamnei Daniela Chiuia (pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro)

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0269-207120 – SRU.

 

CNTEE "Transelectrica" – SA prelucreaza datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfasurarii procesului de recrutare si selectie, respectand temeiul legal in vigoare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar       CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Sibiu) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet