Editor de Bunuri

Anunt de recrutare INGINER PRINCIPAL SPECIALIST - loc de muncă Bacău

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Serviciul de exploatare sisteme de măsurare și laborator de metrologie – Bacău,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST – loc de muncă Bacău

 Principalele responsabilități ale postului:

 • Participa la efectuarea serviciilor de masurare a energiilor electrice tranzactionate prin punctele de masura de pe piata angro si alte puncte de interes pentru Transelectrica, din zona geografica dedicata;
 • Participa la exploatarea, mentenanta si dezvoltarea echipamentelor de contorizare din statii si a sistemului de management al datelor de telecontorizare, din zona geografica dedicata;
 • Participa la solutionarea deranjamentelor aparute la echipamentele care concura la procesul de masurare;
 • Participa la realizarea programului anual de verificare metrologica a mijloacelor de masurare.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice;
 • Experiență: minimum un an lucrat în activitati specifice domeniului energetic sau asimilate;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunostinte în domeniul echipamentelor si sistemelor de (tele)contorizare;
 • Cunostinte în domeniul gestiunii energiei electrice;
 • Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris si vorbit);
 • Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Abilități de prezentare și comunicare;
 • Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 07 noiembrie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet