Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST, loc de muncă Bacău

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Serviciul de exploatare sisteme de măsurare și laborator de metrologie (SESMLM) – Bacău,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST – loc de muncă Bacău

 

Principale responsabilități ale postului:

 • participa la efectuarea serviciilor de masurare a energiilor electrice tranzactionate prin punctele de masura de pe piata angro si alte puncte de interes pentru Transelectrica, din zona geografica dedicata;
 • participa la exploatarea, mentenanta si dezvoltarea echipamentelor de contorizare din statii si a sistemului de management al datelor de telecontorizare, din zona geografica dedicata;
 • participa la solutionarea deranjamentelor aparute la echipamentele care concura la procesul de masurare;
 • participa la realizarea programului anual de verificare metrologica a mijloacelor de masurare.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii superioare (S / ECTS + M) tehnice;
 • Experiență de minim un an lucrat în activități specifice domeniului energetic sau asimilate;
 • Cunostinte în domeniul echipamentelor si sistemelor de (tele)contorizare;
 • Cunostinte în domeniul gestiunii energiei electrice si utilizare a PC si a aplicatiilor soft de specialitate;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoasterea legislatiei în domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare – ANRE în domeniul Energiei;
 • Cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office;
 • Capacitatea de organizare in activitatea proprie, atentie la detalii, capacitatea de sinteza si de analiza;
 • Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Abilități de prezentare și comunicare;
 • Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Persoana dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de inițiativă, loialitate față de Companie;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 iulie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet