Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST DEN (pentru DET Cluj)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul  Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Serviciul management sisteme control, protecții și automatizări pentru rețeaua 110 kV (SMSCPA), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST DEN (pentru DET Cluj)

– locul de muncă Cluj Napoca

Principalele responsabilități ale postului:

 • Calculeaza si stabileste reglajele instalatiilor de protectie prin relee ale elementelor din reteaua distributie de 110 kV si  ale blocurilor generatoare racordate la tensiunea de 110 kV;
 • Verifica si coordoneaza reglajele instalatiilor de protectie ale transformatoarelor 110/m.t. din zona de retea DET Cluj;
 • Coopereaza, in limitele competentelor, problemele referitoare la siguranta in functionare si conducerea sistemelor de protectii prin relee si automatizari.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice în domeniul energetic (ECTS+M / S);
 • Cunoaşterea sistemelor de protecţie, teletransmisiuni dedicate acestora şi ale automatizarilor pentru retele electrice cu neutrul legat direct la pamant, functionand la tensiuni ≥ 110 kV;
 • Cunostinte avansate privind calculele de alegere, stabilire si coordonare a reglajelor sistemelor de protectie si automatizare, functionand la tensiuni ≥ 110 kV;
 • Cunostinte elementare privind activitatile reprezentative din Sistemul Electroenergetic National (SEN), in special privind activitatea de transport al energiei electrice si furnizarea serviciilor tehnologice de sistem;
 • Abilitati medii privind utilizare PC si a unor soft-uri de specialitate;
 • Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferinta limba engleza).
 • capacitate de organizare în activitatea proprie;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 august 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet