Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Departamentul tehnic (DT) – Biroul sistem monitorizare calitate energie electrică  (BSMCEE),  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principale responsabilități ale postului:

 • asigurarea realizarii activitatii de monitorizare a calitatii energiei electrice in cadrul Companiei;
 • asigurarea functionarii, exploatarii, dezvoltarii sistemului de monitorizare a calitatii energiei electrice;
 • asigurarea coordonarii activitatii de mentenanta a subsistemelor de monitorizare a calitatii energiei electrice.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • studii superioare (S / ECTS + m) tehnice, de preferință în domeniul energetic;
 • experiență de 3 ani în domeniul tehnic;
 • cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunostinte specifice in domeniul calitatii energiei electrice;
 • cunostinte tehnice in domeniul gestiunii energiei electrice;
 • cunostinte in domeniul sistemelor informatice, privind arhitecturi hardware, sisteme de operare, retele de comunicatie, structura şi administrarea bazelor de date, metodele moderne de programare şi utilizare a bazelor de date;
 • utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internatională (de preferintă limba engleză);
 • abilitati de prezentare și comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, spirit de inițiativă;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • capacitate de organizare a timpului (în activitatea proprie) și a priorităților.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 05 decembrie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet