Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția exploatare, mentenanță și dezvoltare RET (DEMD RET) – Departamentul exploatare RET (DE RET) – Serviciul exploatare și urmărire comportare în exploatare (SEUCE), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principale responsabilități ale postului:

 • Urmarirea activitatilor de conducere si organizare a exploatarii si mentenantei instalatiilor electrice;
 • Participarea in procesul de elaborare / avizare a documentatiilor pentru lucrari;
 • Elaborare si actualizare reglementari, proceduri operationale, instructiuni exploatare si mentenanta;
 • Participare la achizitia / derularea contractelor de mentenanta la nivelul Directiei exploatare, mentenanță și dezvoltare RET.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului: 

 • studii superioare tehnice (S / ECTS + M / ECTS);
 • experienta de minim 4 ani in domeniul electroenergetic;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunostinte despre activitatile implicate in procesul de transport al energiei electrice, retele electrice de inalta tensiune, echipamente / aparataj de medie si inalta tensiune;
 • cunoasterea principalelor reglementari in ceea ce priveste activitatile de exploatare si mentenanta a instalatiilor electrice de inalta tensiune;
 • capacitate de lucru in echipa, rigurozitate, capacitate de sinteza, abilitati bune de comunicare;
 • disponibilitate pentru deplasari;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 ianuarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet