Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Comercial, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada determinata (36 luni), de:

 

"INGINER PRINCIPAL SPECIALIST"

 

Responsabilități:

1.Raspunde pentru centralizarea nevoilor la nivel de Sucursala si verificarea codurilor CPV aferente achizitiilor pe care le propun a fi introduse in PAAS, precum si a celor care devin necesare ulterior aprobarii PAAS;

2.Furnizeaza, la solicitarea EB, informatii cu privire la codurile CPV care corespund necesitatii si sunt in legatura cu obiectul achizitiei; EB stabileste codul CPV pentru achizitia propusa, punand in corespondenta obiectul actizitiei sectoriale cu codul CPV care il descrie cat mai exact;

3.Elaboreaza si revizuieste PAAS/SAAS, pe baza solicitarilor si informatiilor primite de la EB ;

4.Verifica setul complet de documente transmis de EB,  in vederea initierii procedurii de atribuire; in cazul in care se constata ca dosarul nu este complet sau sesizeaza erori/omisiuni, restituie dosarul in vederea completarii/refacerii acestuia;

5.Initiaza, deruleaza si finalizeaza procedurile de atribuire;

6. Realizeaza achizitiile directe cand este cazul;

7. Este Responsabilul cu  Aplicarea Procedurii (RAP) cand are decizie in acest sens;

8. Este presedintele comisiei de evaluare cand are decizie in acest sens;

9. Intocmeste raportariile solicitate de catre Directorul de sucursala sau de Directia achizitii cu privire la procedurile de achizitie planificate/derulate si contractele/acordurile cadru semnate si alte raportari solicitate;

10. Incheie contractele pe taxa de racordare la nivelul sucursalei

 

Cerințe:

1.Studii superioare S/ECTS +M/ECTS – in domeniul tehnic – Facultatea de Energetica

2.Experienta:

Ø     experienta de lucru in societati si companii nationale, entitati prestatoare de servicii de interes public, reprezinta un avantaj

Ø   experienta in incheierea contractelor pe taxa de racordare.

3.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

4.Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă  condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

5.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

6.Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu

7.Cunostinte: operarea PC cunostiinte si abilitati pentru utilizarea la nivel mediu a PC (MS Office, Excel, Power Point, Internet, Outlook, etc.);

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 29.11.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

·       CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;

·       Carte de identitate;

·       Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

  • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);

Concursul se va desfășura sub formă de proba scrisa si interviu, având loc in data de 11.12.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

·       După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;

·       Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;

·       Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60%  proba scrisa si 40% interviu );

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.


Editor de Bunuri

#hide the portlet