Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția exploatare, mentenanță și dezvoltare RET (DEMD RET) – Departamentul dezvoltare RET (DD RET) – Serviciul dezvoltare RET (SD RET), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

Principalele responsabilități ale postului:

 • Realizare de modele de rețea de perspectivă necesare pentru calcule de regim permanent și verificarea criteriului N-1;
 • Realizare de analize de sistem necesare pentru planul de dezvoltare a RET;
 • Verificare studii de soluție de racordare.

Cerințe:         

 • studii superioare (S / ECTS + M) tehnice în domeniul energetic;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem şi, în mod deosebit, activitatea de dezvoltare a RET;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;
 • cunoştinţe privind utilizarea aplicaţiilor Windows;
 • utilizare PC plus aplicații soft de specialitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba englezã);
 • capacitatea de a primi, analiza, asimila si optimiza informatii;
 • claritate in exprimare, capacitatea de a se face inteles in procesul de comunicare;
 • spirit de echipa, capacitate de a lucra cu oamenii, stapanire de sine, sociabilitate;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • disponibilitatea la deplasari interne si externe;
 • reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 02 noiembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet