Editor de Bunuri

Anunt de Recrutare - INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției management integrat și servicii suport (DMISS) – Departamentul logistic și administrativ (DLA) – Serviciul administrativ (SA), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Asigură activităţile specifice administrative ale cladirilor Companiei;
 • Urmăreşte comportarea în timp a următoarelor imobile: B-dul Magheru nr. 33; Sediul DEN din B-dul Hristo - Botev nr. 16-18 şi Garajul Companiei din str. Puţul de Piatră nr. 11A;
 • Intocmeste documentatia privind conservarea, consolidarea, instrainarea inchirierea, ipotecarea / gajarea etc., pentru imobilele din B-dul Magheru nr. 33; B-dul Hristo - Botev nr. 16-18 şi Garajul Companiei din str. Puţul de Piatră nr. 11A;
 • Răspunde de elaborarea şi reactualizarea instrucţiunilor şi procedurilor cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate;
 • Coordonează toate activitatile, lucrarile, proiectele de reparatii, mentenanta si investitii – de la faza de proiectare pana la receptive - care se propun, aproba si se realizeaza in legatura cu cladirile aflate in administrarea executivului;
 • Reprezintă Compania în relaţia cu Inspectoratul de Stat în Construcţii referitor la imobilele aflate in administrarea executivului;
 • Raspunde de intocmirea materialelor ce sunt promovate, spre avizare/aprobare de Directorat/ CS/AGA privind instrainarea, inchirierea, ipotecarea/gajarea a următoarelor imobile: B-dul Magheru nr. 33; Sediul DEN din B-dul Hristo - Botev nr. 16-18 şi Garajul din str. Puţul de Piatră nr. 9; 
 • Intocmeşte situaţii patrimoniale necesare transmiterii de raportari catre ministere si conducerea Companiei, privind activitatea proprie;
 • Urmăreste aplicarea hotărârilor Directoratului/ CS privind activitatea proprie;
 • Propune actiuni de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate;
 • Răspunde de aplicarea legislaţiei incidente în domeniu propriu, respectiv.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice (S / ECTS+M);
 • Experiență de minimum 5 ani în domeniul construcțiilor;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 10 august 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet