Editor de Bunuri

Anunt de recrutare -Inginer principal PRAM/SCADA - S.T. Constanța

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport şi de sistem din România, având un rol cheie pe piaţa de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, asigurarea siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea şi oferta de electricitate, echilibrând permanent producţia de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul S.T. Constanța – Serviciul Sisteme Control, Protecţii și Automatizări, am reluat procesul de selecție pentru ocuparea unui post de:

 "Inginer principal PRAM/SCADA"

             Responsabilităţi

Participă la asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemelor de comandă, control, protecţii și automatizări din cadrul Sucursalei de Transport Constanța.

               Cerinţe

Studii: S/ECTS+M/ ECTS, specialitatea electrotehnică/ electroenergetică.

Cunoștințe privind modul de organizare și de desfășurare a activităților de exploatare, mentenanță și reparații în instalațiile electroenergetice, de telecomunicații, cunoștințe utilizare PC.

Experiența poate fi avantajoasă.

Capabilitate de lucru în condiții de stres tehnologic, disponibilitate la deplasări, disciplină nativă                    

           Informatii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, vă rugăm să trimiteţi până la data de 26.08.2019 un CV actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidaţi, la Serviciul resurse umane, în atenţia domnei Mihaela Tîncabă, pe adresa de  email: mihaela.tincaba@transelectrica.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0241/607563 - Sef Serviciu Resurse Umane S.T.Constanta.

CNTEE" Transelectrica"-SA prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfașurării procesului de recrutare și selecție , respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate in considerare doar CV-urile transmise prin email sau depuse la Secretariat până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență. După analizarea CV-urilor,ulterior perioadei de depunere a cestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet