Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - INGINER PRINCIPAL DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Operator piața de echilibrare (OPE), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER PRINCIPAL DEN

Principale responsabilități ale postului:

 • Participă la întocmirea specificațiilor tehnice de funcționare PE, conform reglementărilor ANRE;
 • Dezvoltă aplicații informatice care să permită prelucrarea informațiilor privind piața de echilibrare;
 • Participă în cadrul echipelor de proiect regionale privind cuplarea piețelor de energie electrică: extindere 4MMC, XBID, platforme europene de echilibrare;
 • Analizează propunerile de reglementări privind dezvoltarea pieței de energie electrică și/sau a procedurilor operaționale aplicabile domeniului de activitate și elaborează puncte de vedere în legătură cu acestea;
 • Publică informațiile privind starea funcționării SEN și a pieței de echilibrare, atât pe site-ul Companiei cât și pe platforma ENTSO-E.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • Studii superioare de specialitate – Facultate cu profil energetic (absolvent al cursurilor de zi – 5 ani sau absolvent al cursurilor de zi – 4 ani + master);
 • Experiență în domeniul energetic de minim un an;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem, operarea pieței de energie electrică;
 • Cunoasterea legislatiei în domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare – ANRE în domeniul Energiei (cu precădere în domeniul pieței de energie electrică);
 • Cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Visual Basic for Aplication, AutoCad, baze de date reprezintă un avantaj;
 • Cunoașterea limbii engleze - capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • Abilitati de prezentare și comunicare, capacitatea de a lucra în echipă;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Capacitate de organizare a timpului (în activitatea proprie) și a priorităților.

Notă: funcția poate implica accesul la informații clasificate, definitivarea pe funcție fiind condiționată de obligativitatea obținerii de către titular, a certificatului de securitate conform Legii nr. 182 / 2002 și HG nr. 585 / 2002.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 29 octombrie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet