Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER PRINCIPAL DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Planificare operațională sistem (POS),  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL DEN

 

Principale responsabilități ale postului:

·      efectuarea analizelor de regimuri din cadrul studiilor semestriale în vederea stabilirii schemei normale de funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, cu verificarea respectării criteriilor de siguranță a funcționării în schema normală, în scheme cu retrageri din exploatare sau în alte regimuri caracteristice de funcționare ale SEN, analize care cuprind:

-       determinarea balanțelor de putere;

-       regimuri staționare (analiza criteriului N-1);                                            

-       analiza nivelului tensiunilor și a consumului propriu tehnologic în rețele;                                 

-       evidențierea restricțiilor de funcționare și a măsurilor necesar a fi luate pentru creșterea siguranței în funcționarea SEN;

·      realizarea analizelor de regimuri pentru elaborarea programului anual de retragere din exploatare a echipamentelor din RET (inclusiv a liniilor de interconexiune) și a grupurilor din centralele electrice;

·      colectarea, stocarea și prelucrarea pe calculator a datelor privind consumul SEN în zilele caracteristice de iarnă/vară în vederea realizării balanțelor previzionale de putere;

·      colectarea, verificarea, analiza, centralizarea, transmiterea datelor statistice și de adecvanță necesare pentru întocmirea rapoartelor ENTSO-E. Publicarea datelor și informatiilor, conform procedurilor în vigoare privind transparența.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului: 

·       Studii superioare (S / ECTS + M) tehnice în domeniul energetic, de preferinta specializarea electroenergetică;

·       Experienta in domeniul energetic de minim un an;

·       Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem;

·       Cunoştinte referitoare la legislaţia în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;

·       Cunoștințe de operare calculator: Microsoft Office;

·       Cunoașterea limbii engleze;

·       Capacitate de organizare în activitatea proprie, atenție la detalii, capacitate de sinteză și de analiză, rigoare;

·       Capacitate de a lucra în echipă, de foarte bună organizare a timpului, rezistență la stres și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru;

·       Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·       Abilități de prezentare și comunicare;

·       Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·       Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate; spirit de inițiativă, loialitate față de Companie.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 ianuarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet