Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Inginer principal DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul  Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Regimuri și analiza funcționării (RAF) – Biroul programare și analiza funcționării (BPAF), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL DEN

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • desfasoara activitati specifice de programare, planificare în condiţii de siguranţa si calitate a energiei electrice conform cerinţelor Codului tehnic al RET;
 • colectează şi prelucrează bazele de date de tip IGM (Individual Grid Model);
 • desfasoara activitati specifice privind cooperarea cu operatorii sistemelor vecine sau care functioneaza interconectat cu SEN;
 • colaboreaza la elaborarea si imbunatatirea aplicatiilor de calcul necesare desfasurarii activitatii specifice; colaboreaza la implementarea in UNO – DEN a programelor de calcul destinate analizei si programării functionarii SEN;
 • participa la intocmirea rapoartelor de functionare a SEN, interne si catre institutiile nationale si internationale;
 • publica informatii privind starea functionarii SEN si a pietei de echilibrare atat pe site-ul CNTEE Transelectrica SA cat si pe platforma ENTSO – E.

 

Cerințe:

 • studii superioare de specialitate – Facultatea de Energetica, specialitatea Electroenergetica sau Inginerie Electrica (absolvent al cursurilor de zi – 5 ani sau absolvent al cursurilor de zi – 4 ani + master);
 • experienta in domeniul energetic de minim 2 ani (proiectare, exploatare, mentenanta etc);
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;
 • cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, Visual Basic for Aplication, AutoCad, baze de date;
 • cunoasterea softului Neplan si a formatului CIM/XML constituie un avantaj;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de organizare in activitatea proprie, atentie la detalii, capacitatea de sinteza si de analiza, rigoare;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare și comunicare;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • disponibilitate pentru lucru în serviciu de tură;
 • reprezentabilitate.

Nota: functia poate implica accesul la informatii clasificate, definitivarea pe functie fiind conditionata de obligativitatea obtinerii de catre titular, a certificatului de securitate conform Legii 182/2002 si HG nr. 585/2002.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30 mai 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.5842.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet