Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Inginer principal

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) – Departamentul piețe de energie – Serviciul relații clienți (SRC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • Analizeaza schemele electrice si de masura pe care clientii le utilizeaza;
 • Participa la fundamentarea deciziilor privind incheierea unor conventii / acorduri tehnice necesare in derularea contractelor;
 • Analizeaza din punct de vedere tehnic reclamatiile / solicitarile clientilor Companiei;
 • Intocmeste contracte specifice DPE;
 • Elaboreaza, sub coordonarea sefului ierarhic, corespondenta comerciala specifica;
 • Opereaza date in sistemul informatic de management financiar-contabil.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice, profil tehnic – inginerie, specializarea electro-energetica sau asimilate (S / ECTS + M / ECTS), master in domeniul energetic sau economic constituie un avantaj;
 • Experiență de minim doi ani in domeniu;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in cadrul pietei de energie electrica;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei naționale în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională – nivel avansat (obligatoriu limba engleză);
 • Utilizare PC: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint), la nivel avansat.
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor, spirit de inițiativă, persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program si mobilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 aprilie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet