Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Departamentul management piețe de energie (DMPE) – Serviciul sistem telecontorizare piața angro (SSTPA),  am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL 

 

Principale responsabilități ale postului:

 • urmareste funcţionarea corectă, exploatarea şi întreţinerea sistemelor informatice implementate in cadrul serviciului;
 • participa la definirile necesare si importul in sistemul informatic a datelor masurate de echipamentele de masurare;
 • analizeaza zilnic alarmele achizitionate in sistemul informatic de telecontorizare din echipamentele montate in statiile electrice;
 • participa la calcularea, validarea si transmiterea zilnica a CPT la nivel de Companie si de sucursale de transport;
 • urmareste administrarea, colectarea si securizarea datelor privind activitatea de cogenerare in inalta eficienta energetica;
 • asigura definirea in sistemul informatic de telecontorizare a noilor puncte de masurare/ decontare/ agregare, precum si testarea acestora ca si a celor existente;
 • urmareste executia manuala a diverselor functii ale sistemelor informatice si analizeaza programarea,  functionarea lor automata si raporteaza sefului ierarhic orice nefunctionalitate;
 • analizeaza mesajele de eroare aparute la nivelul functionarii aplicatiilor informatice si participa la stabilirea  solutiilor de rezolvare a problemelor;
 • raspunde de transmiterea  zilnica a datelor masurate pe liniile de interconexiune catre beneficiarii acestor date;
 • intocmeste rapoarte lunare privind datele masurate pe liniile de interconexiune si raspunde de transmiterea lunara a acestora catre beneficiarii acestor date si catre Biroul Vamal conform normelor in vigoare.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare S / ECTS + M tehnice (domeniul energetic, electronica, electrotehnica, automatica, IT&C);
 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare profesionala si/sau de specializare profesionala):  programe de pregatire / perfectionare piata de energie;
 • experiență: minim 2 ani în activitati specifice domeniului energetic;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunostinte in domeniul sistemelor informatice, privind sistemele de operare, structura şi administrarea bazelor de date, metodele moderne de programare şi utilizare a bazelor de date;
 • cunostinte în domeniul sistemelor de masurare a energiei electrice;
 • cunostinte privind echipamentele de telecomunicatii;
 • cunostinte în domeniul gestiunii energiei electrice;
 • cunostinte de legislatie în domeniul masurarii energiei electrice;
 • cunostinte privind operare PC si utilizare produse soft de tip MS Office;
 • cunostinte privind normele si procedurile operationale care reglementeazã domeniul propriu de activitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã, de preferintã limba englezã.
 • capacitatea de evaluare si prioritizare a actiunilor, de monitorizare a functionarii unui sistem informatic, de optimizare a activitatii pentru obtinerea unei eficiente maxime;
 • toleranta, diplomatie, corectitudine, fermitate;
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • receptivitate fata de problemele socio-umane;
 • echilibru emotional;
 • automotivatie, autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • spirit de initiativa, loialitate fata de Companie.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22 februarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet