Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - INGINER PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) –  Serviciul piețe administrate (SPA) – Biroul emitere certificate verzi (BECV), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER PRINCIPAL 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de centralizarea, analizarea si emiterea certificatelor verzi;
 • raspunde de gestionarea Registrului de evidenta al producatorilor de CV;
 • urmareste aplicarea procedurilor in domeniul propriu de activitate (Procedura de emitere a certificatelor verzi cod: TEL 03.11, elaboratǎ de CNTEE "Transelectrica"  - S.A.)
 • raspunde de actualizarea informatiilor postate pe site-ul www.transelectrica.ro a tuturor informatiilor privind activitatea Pietei de certificate verzi;
 • raspunde de relatia cu ANRE si S.C. OPCOM – S.A. in derularea activitatii de emitere a certificatelor verzi.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice (S / ECTS+M);
 • Experiență 2 ani vechime;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE - Conform Bibliografiei;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in piata de energie electrica;
 • Cunoaşterea rolului CNTEE Transelectrica SA in cadrul pietei certificatelor verzi;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 iulie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet