Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Inginer principal

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul– Serviciul Sisteme ,Control, Protectii,si Automatizari, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

 

"INGINER PRINCIPAL"

 

 

Responsabilități:

 • Cunoasterea echipamentelor de protectie in format clasic (electromagnetic) si  numeric din statii electrice de transformare.
 • Acordarea de asistenta tehnica pentru lucrarile de revizii, reparatii si investitii la instalatiile de protectie si automatizari din gestiunea sucursalei.
 • Participarea la lucrari de mentenanta corectiva la instalatiile secundare din cadrul sucursalei..
 • Participarea in cadrul echipelor de proiect la derularea activitatii legate de instalatiile de circuite secundare, protectii si automatizari din statiile electrice.

Implementarea modificarilor de reglaje si a unor reglaje noi.

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M/ECTS/ în domeniul electric;
 • Experientă: minim 3 ani in domeniul energetic;
 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional,

   tact, diplomație și abilități de înțelegere;

 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă

   condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

   Testarea psihologica  are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 20.06.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;
 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;

 

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet