Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Inginer PRAM SCADA, Sucursala de Transport SIBIU

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea, reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - Serviciul Sisteme, Control, Protectii si Automatizari, am demarat selectia pentru ocuparea unui post vacant de:

 

„Inginer PRAM/SCADA"

Responsabilitati:

 • Realizarea obiectivelor: urmărirea, analiza şi asigurarea întreţinerii şi mentenanţei echipamentelor de control, protecţie, automatizări şi măsură din gestiunea ST Sibiu;
 • Siguranţa sistemului electroenergetic pentru zonele de reţele electrice gestionate de ST Sibiu;
 • Urmărirea implementării corecte a reglajelor impuse prin dispoziţii ale DET/ DEN;
 • Verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie, urmăreşte şi recepţionează lucrările de mentenanţă majoră şi investiţii;
 • Participă, urmăreşte şi raportează în timpul lichidării avariilor informaţiile privind sistemele de control, protecţie, automatizări şi măsură.

Cerinte:

 • Studii superioare: S/ECTS+M/ECTS în domeniul Inginerie electrica, Inginerie energetica;
 • Experienţă: minim 3 ani in domeniul protectiilor si automatizarilor;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice aferente sistemelor de comandă, control, protecţie, automatizări şi măsură, comunicaţii;
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a instalaţiilor de circuite secundare – sistemelor de comandă, control, protecţie, automatizări şi măsură;
 • Cunoaşterea utilizării echipamentelor de tehnologia informaţiei aferente sistemelor de comandă-control, protecţii, automatizări şi măsură;
 • Preocupare pentru perfecţionarea activităţii şi realizarea calitativă a sarcinilor de serviciu în domeniul sistemelor de comandă-control, protecţii, automatizări şi măsură;
 • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta.

Informatii generale:

Pentru a aplica pe acest post, daca considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să transmiteti până la data de 10.12.2019 inclusiv, un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la  Serviciul Resurse Umane, in atentia d-nei Mioara Stancu, pe adresa de email: mioara.stancu@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/207115_SRU.

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Sibiu –B-dul C. Coposu, nr. 3, Sibiu) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor si validarea documentelor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet