Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - INGINER DEN - locul de muncă Cluj Napoca

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul  Energetic Național (UNO DEN) – DET Cluj – Serviciul programare şi planificare operaţională (SPPO), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER DEN – locul de muncă Cluj Napoca

Principalele responsabilități ale postului:

 • efectuează calcule de regim utilizând aplicații în timp real și în afara timpului real;
 • monitorizează și actualizează topologia rețelei electrice și a centralelor electrice din zona de activitate a DET Cluj în sistemul EMS – SCADA;
 • primeşte date orare privind producţia de putere activă şi reactivă din centralele electrice, circulaţiile puterilor active şi reactive în reţelele de 110 kV, 220 kV și 400 kV, puterea absorbită de către consumatorii care se urmăresc la nivelul DEC şi DET, le compară cu datele din sistemul EMS – SCADA şi completează fişele destinate acestui scop;
 • transmite tehnicianului de la DEC datele primite și colaborează cu acesta pentru întocmirea rapoartelor;
 • întocmeşte programul de retrageri din exploatare pentru ziua următoare pe baza cererilor de retragere din exploatare;
 • comunică entităţilor implicate în emiterea cererilor de schimbare a stării operative a echipamentelor, exprimarea competenţei pentru asigurarea continuităţii procesului;
 • susține dispecerul şef tură DET Cluj în privinţa preluării apelurilor telefonice și a prioritizării acestora  în cazuri de suprapunere a acestora.

Cerințe:         

 • studii superioare (ECTS / ECTS + M / S) tehnice, de preferinţă electroenergetice/electrotehnice;
 • cunoştinţe tehnice de echipamente electrice, sisteme electroenergetice, centrale, staţii electrice, maşini electrice, linii electrice, protecţia echipamentelor electrice;
 • Cunostinte elementare privind activitatile reprezentative din Sistemul Electroenergetic National (SEN), in special privind activitatea de transport al energiei electrice si furnizarea serviciilor tehnologice de sistem;
 • Utilizare PC si a unor soft-uri de specialitate;
 • Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferinta limba engleza);
 • capacitate de organizare în activitatea proprie;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • disponibilitate pentru lucru în serviciul de tură;
 • reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 29 octombrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet