Editor de Bunuri

Anunț de recrutare INGINER DEN-DET Bacău

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul UNO DEN – DET Bacău – Serviciul programare şi planificare operaţională (SPPO), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

 

Inginer DEN

 

 

Principalele responsabilități ale postului:

  • primeste date orare privind productia de putere activa si reactiva din centralele electrice, circulatiile puterilor active si reactive in reteaua de 220 si 400kV, puterea absorbita de catre consumatorii care se urmaresc la nivel DEC si DET şi completează fişele destinate acestui scop;
  • transmite tehnicianului de la DEC date primite;
  • întocmeşte programul de retrageri din exploatare pentru ziua următoare pe baza cererilor de retragere din exploatare;
  • comunică entităţilor implicate în emiterea cererilor de schimbare a stării operative a echipamentelor, exprimarea competenţei pentru asigurarea continuităţii procesului;
  • ajută disecerul şef tură în privinţa preluării apelurilor telefonice în cazuri de suprapunere a acestora.

 

Cerințe:         

Studii superioare tehnice, de preferinţă electroenergetice / electrotehnice;;

  • Cunoştinţe tehnice de sisteme electroenergetice, centrale, staţii, maşini şi linii electrice, protecţia echipamentelor electrice;
  • utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
  • capacitate de comunicare;
  • disponibilitate pentru lucru în serviciu de tură;
  • nivel de studii: S sau ECTS+M.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 26 ianuarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet