Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER DEN (București) ANULAT

Procedura de selecție și recrutare pentru acest post a fost anulată, în conformitate cu anunțul făcut pe site-ul www.transelectrica.ro, în data de 14.01.2019.

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Serviciul management sisteme control, protecții și automatizări pentru rețeaua 110 kV (SMSCPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER DEN (pentru DET București)

Principale responsabilități ale postului:

 • efectuarea calculelor de curenți de scurtcircuit, necesare stabilirii valorilor de reglaj ale sistemelor de protecție;
 • stabilirea, coordonarea și verificarea reglajelor sistemelor de protecții și automatizări ce fac obiectul activității;
 • asigurarea planificării operaționale și programarea operativă a sistemelor de control, protecții, teleprotecții și automatizări din RED, de la producătorii de energie electrică sau consumatori, în măsura în care acestea influențează siguranța în funcționare a SEN și/sau reglajele acestora trebuie corelate cu cele ale sistemelor similare din RET ce fac obiectul activității;
 • formularea „Dispozițiilor UNO-DEN" privind reglajele sistemelor de control, protecții, teleprotecții și automatizări pentru rețeaua de 110 kV;
 • analiza funcționării complexe a sistemelor ce fac obiectul activității; dispunerea/propunerea după caz a măsurilor de corecție și urmărirea înfăptuirii acestora;
 • propunerea/analiza/verificarea/avizarea în toate etapele de realizare și punere în funcțiune a lucrărilor de investiții, reparații, modernizări, retehnologizări.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului: 

 • studii superioare tehnice în unul din domeniile energetică, automatică și calculatoare, electrotehnică (ECTS / ECTS+M / S), de preferință specializarea ingineria sistemelor electroenergetice - energetică;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, baze de date (cunostințe în domeniul bazelor de date constituie un avantaj);
 • cunoașterea activităților reprezentative din SEN, cu precădere activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională (de preferință limba engleză);
 • abilități de comunicare, prezentare, negociere și capacitatea de a lucra în echipă;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 ianuarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet