Editor de Bunuri

Anunt de recrutare inginer DEN

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul  Energetic Național (UNO DEN) – Direcția planificare funcționare SEN (DPF SEN) – Serviciul management sisteme control, protecții și automatizări pentru rețeaua 400 – 220 kV (SMSCPA), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER DEN 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • efectuarea calculelor de curenți de scurtcircuit, necesare stabilirii valorilor de reglaj ale sistemelor de protecție;
 • stabilirea, coordonarea și verificarea reglajelor sistemelor de protecții și automatizări ce fac obiectul activității;
 • asigurarea planificării operaționale și programarea operativă a sistemelor de control, protecții, teleprotecții și automatizări din RED, de la producătorii de energie electrică sau consumatori, în măsura în care acestea influențează siguranța în funcționare a SEN și/sau reglajele acestora trebuie corelate cu cele ale sistemelor similare din RET ce fac obiectul activității;
 • formularea „Dispozițiilor UNO-DEN" privind reglajele sistemelor de control, protecții, teleprotecții și automatizări;
 • analiza funcționării complexe a sistemelor ce fac obiectul activității; dispunerea/propunerea după caz a măsurilor de corecție și urmărirea înfăptuirii acestora;
 • analiza funcționării sistemelor ce fac obiectul activității în timpul perturbațiilor majore din SEN, a perturbațiilor pe liniile de interconexiune precum și a perturbațiilor majore din sistemele energetice vecine care au influențat funcționarea SEN;
 • propunerea/analiza/verificarea/avizarea în toate etapele de realizare și punere în funcțiune a lucrărilor de investiții, reparații, modernizări, retehnologizări.

Cerințe:         

 • studii superioare tehnice în domeniul energetic (ECTS / ECTS+M / S), de preferință specializarea ingineria sistemelor electroenergetice;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, baze de date (cunostințe în domeniul bazelor de date constituie un avantaj);
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitate de organizare în activitatea proprie;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • disponibilitate pentru lucru în serviciu de tură;
 • reprezentabilitate.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 28 mai 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet