Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ PRINCIPAL SPECIALIST

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Sisteme Control, Protectii si Automatizari, am demarat selecția internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ PRINCIPAL SPECIALIST"

 

        Responsabilitati:

 • Configurare, administrare retele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server 2008.
 • Gestionarea echipamentelor de telecomunicatii.
 • Instalare si administrare sisteme de operare.
 • Acordarea de asistenta tehnica pentru lucrarile de revizii, reparatii si investitii la echipamentele de tehnologia informatiei si telecomunicatii.
 • Participarea la lucrari de mentenanta corectiva la echipamentele de telecomunicatii si tehnica de calcul: configurare si diagnoza.
 • Participarea in cadrul echipelor de proiect la derularea activitatii pe domeniul de activitate IT&TC.
 •  Intocmirea notelor de fundamentare si a temelor de proiectare specifice activitatii desfasurate.
 • Asigurarea asistentei tehnice pentru realizarea conectarii calculatoarelor de inginerie sau cele de suport pentru echipamentele numerice de protectie din statii, cu sediul central.
 • Participarea la lucrarile de integrare a echipametelor in sistemele SCADA din statiile aflate in gestiunea

            ST Bucuresti.

 

        Cerintele postului:

 •   Studii superioare: S/ECTS +M cu profil electronica, comunicatii si calculatoare;
 •   Cunostinte operare PC pentru utilizare la nivel mediu (MS Office, Excel, Power Point, Internet, etc.)
 •   Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu;
 • Abilitati bune de comunicare si relationare;
 • Echilibru emotional, tact, diplomatie si abilitati de intelegere;
 • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă  condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat".

        Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

să transmiteți până la data de 31.05.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii);
 • Adeverinta medicală de la medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă – dacă este cazul;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente.

             

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021.201.62.30.

                   

           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet