Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - Inginer de sistem in informatică principal specialist

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Sisteme Control Protectii si Automatixzari, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

INGINER DE SISTEM IN INFORMATICA PRINCIPAL SPECIALIST

 

Responsabilități:

 1. Configurare, administrare retele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server 2008.
 2. Gestionarea echipamentelor de telecomunicatii.
 3. Instalare si administrare sisteme de operare.
 4. Acordarea de asistenta tehnica pentru lucrarile de revizii, reparatii si investitii la echipamentele de tehnologia informatiei si telecomunicatii.
 5. Participarea la lucrari de mentenanta corectiva la echipamentele de telecomunicatii si tehnica de calcul: configurare si diagnoza.
 6. Participarea in cadrul echipelor de proiect la derularea activitatii pe domeniul de activitate IT&TC.
 7. Intocmirea notelor de fundamentare si a temelor de proiectare specifice activitatii desfasurate.
 8. Asigurarea asistentei tehnice pentru realizarea conectarii calculatoarelor de inginerie sau cele de suport pentru echipamentele numerice de protectie din statii, cu sediul central.
 9. Participarea la lucrarile de integrare a echipametelor in sistemele SCADA din statiile aflate in gestiunea ST Bucuresti.

 

Cerințe:

 • Studii superioare S/ECTS+M - Facultate cu profil electronica, comunicatii si calculatoare (diploma in original si copie);
 • Experienta profesionala: minim 3 ani experienta in domeniul tehnologia informatiei si telecomunicatii
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.
 • Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu.

Postul de inginer de sistem in informatica principal specialist necesita acces la informatii clasificate secret de stat, nivel "strict secret". Definitivarea pe post este conditionata de obtinerea avizului pozitiv ORNISS de catre titularul postului.

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 14.09.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.


Editor de Bunuri

#hide the portlet