Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Inginer de sistem in informatica principal specialist

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

 Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de proces (DIP) – Serviciul informatică de proces (SIP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ PRINCIPAL SPECIALIST 

 

Principalele responsabilități ale postului:

·      răspunde de activitatea de administrare si testare aferente sistemelor si serviciilor IT&C pentru informatica de proces: sisteme de autentificare si identitate, sisteme ce permit accesul in reteaua IP (DHCP si DNS), sisteme de protectie a retelei informatice (firewall, IDS, IPS), solutii de management al sistemelor informatice, servere si alte sisteme informatice si de telecomunicatii;

·      participa la proiectarea, implementarea si perfectionarea sistemului informatic si de comunicatii aferent informaticii de proces;

·      propune privind dotarea cu hardware si software in domeniul informaticii de proces;

·      participa la recepţia sistemelor informatice specifice sistemelor de proces;

·      participa la procedurile de achizitie, la analizele de oferte, la negocierea şi perfectarea contractelor privind achiziţia de echipamente, lucrări şi servicii IT&C specifice sistemelor de proces;

·      analizeaza cauzele evenimentelor și incidentelor informatice specifice activității de asigurarea a serviciilor de informatică de proces;

·      inainteaza propuneri preventive pentru întâmpinarea apariţiei unor neconformităţi în domeniul sistemelor de proces.

 

Cerințe:         

·      studii superioare (S/ECTS+M) tehnice de specialitate cu diploma de licenta;

-       experiența: minimum 3 ani în domeniul IT&C, preferabil în sectorul energetic;

·      cursuri / programe de perfecționare şi/sau de specializare reprezinta un avantaj

Cunoștințe necesare postului:

·      cunoştințe generale despre sistemele de control industrial (SCADA);

·      cunoașterea principiilor ce guvernează domeniul securității informatice;

·      cunoaşterea legislaţiei din domeniul energetic şi IT&C;

·      cunoștințe privind sisteme de operare (Microsoft Windows Server, XP, Linux, virtualizare, securitate) şi ingineria de sistem;

·      cunoștințe hardware calculatoare (servere, staţii de lucru, medii de stocare san, nas, redundanţă, raid)

·      cunoștințe de bază despre reţelele de calculatoare (ethernet , LAN, WAN, TCP/IP)

·      cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice;

·      cunoasterea noilor tehnologii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii;

·      cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;

·      cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicațiilor şi a reglementărilor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii – ANCOM;

·      cunoasterea limbii engleze;

·      capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;

·      automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      abilități de prezentare, comunicare și negociere;

·      adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·      bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;

·      persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;

·      flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;

·      foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;

·      rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 01 iunie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet