Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Regimuri și analiza funcționării (RAF) – Biroul operare coordonată (BOC), am demarat selecția pentru ocuparea a două posturi de:

INGINER DEN 

Principale responsabilități ale postului:

 • desfasoara activitati specifice de programare, planificare în condiţii de siguranţa si calitate a energiei electrice conform cerinţelor Codului tehnic al RET;
 • desfasoara activitati specifice privind cooperarea cu operatorii sistemelor vecine sau care functioneaza interconectat cu SEN;
 • colectează şi prelucrează bazele de date de tip IGM (Individual Grid Model);
 • participă în proiectele regionale europene: calcule de capacitate, calcule de siguranță, redispecerizare;
 • colaboreaza la elaborarea si imbunatatirea aplicatiilor de calcul necesare desfasurarii activitatii specifice;
 • colaboreaza la implementarea in UNO – DEN a programelor de calcul destinate analizei si programării functionarii SEN;
 • publica informatii privind starea functionarii SEN si a pietei de echilibrare, atat pe site-ul CNTEE Transelectrica SA, cat si pe platforma ENTSO – E.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare de specialitate – Facultatea de Energetica / Facultatea de Electrotehnică, numai specialitatea Electroenergetica sau Inginerie Electrica (absolvent al cursurilor de zi – 5 ani sau absolvent al cursurilor de zi – 4 ani + master în curs de absolvire / absolvit);
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;
 • cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, Visual Basic for Aplication, AutoCad, baze de date;
 • cunoasterea softului Neplan si a formatului CIM/XML constituie un avantaj;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de organizare in activitatea proprie, atentie la detalii, capacitatea de sinteza si de analiza;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare și comunicare;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă.

Nota: functia poate implica accesul la informatii clasificate, definitivarea pe functie fiind conditionata de obligativitatea obtinerii de catre titular, a certificatului de securitate conform Legii 182/2002 si HG nr. 585/2002.

Pentru a aplica pe aceste posturi, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 iulie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet