Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Prognoza și managementul congestiilor, managementul CPT (PMCM CPT) – Biroul prognoză, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER DEN

Principale responsabilități ale postului:

 • realizarea prognozei zilnice a consumului intern brut de energie in SEN, in scopul utilizarii in procesul programarii zilnice a functionarii SEN;
 • colectarea, prelucrarea statistica si arhivarea electronica a informatiilor privind consumul intern brut de energie in SEN si CPT-ul in RET;
 • participarea la elaborarea prognozei zilnice si intra-zilnice a consumului propriu tehnologic in RET, in scopul reducerii cheltuielilor rezultate din compensarea dezechilibrelor acestuia;
 • participarea la elaborarea rapoartelor zilnice, saptamanale, lunare si anuale referitoare la CPT-ul in RET;
 • furnizeaza date necesare la elaborarea rapoartelor zilnice, lunare si anuale de functionare a SEN.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare tehnice în domeniul energetic, de preferinta specializarea electroenergetică (S/ECTS+M/ECTS);
 • cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de organizare in activitatea proprie, atentie la detalii; capacitatea de a primi, analiza, asimila şi optimiza informaţii;
 • capacitatea de a argumenta şi transmite cu claritate deciziile adoptate;
 • capacitate de a lucra în echipă, spirit de inițiativă, stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;

După definitivarea pe post, va efectua serviciu de tură în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale, program 08.30 - 16.30, în baza graficului de tură lunar.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 iulie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet