Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER

          Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității Serviciului Mentenanță, din cadrul Sucursalei de Transport București, am demarat acțiunea de selecție externa, pentru ocuparea unui post vacant, de:

"INGINER"

        Responsabilitati:

 • Organizarea, urmarirea si receptia lucrarilor de intretinere culoare de siguranta  LEA 220-400kV, taiere

vegetatie la baza stalpilor si pe teritoriul statiilor electrice de transformare (inclusiv cosire si realizare cai de acces);

 • Asigurarea unei functionari optime privind gestionarea programelor de lucrari cu SMART Bucuresti cat si

cu tertii in ceea ce priveste lucrarile de taiere vegetatie la baza stalpilor, in statii cat si in culoarul de siguranta al LEA 220-400kV;

 • Asigurarea corespondentei cu personalul Ocoalelor Silvice, Directiilor Silvice, ROMSILVA, primariilor cat

si cu proprietarii privati de paduri;

 • Efectuarea de deplasari in teren pentru identificarea zonelor cu risc iminent de declansare a LEA si

intocmirea notelor de constatare;

 • Participa la lucrarile de predare amplasament, intocmire APV si emitere autorizatii de exploatare silvice;
 • Verificarea si certificarea comenzile interne si a situatiilor de plata ce implica lucrarile de intretinere

culoare de sigurante,taiere vegetatie la baza stalpilor si taierevegetatie/cosire iarba pe teritoriul staiilor electrice de transformare.

 

        Cerintele postului:

 • Studii superioare: S/ECTS +M/ECTS în domeniul ingineria mediului;
 • Experiență în domeniul silvic;
 • Cunostinte operare PC pentru utilizare la nivel mediu (MS Office, Excel, Power Point, Internet, etc.);
 • Echilibru emotional, tact, diplomatie si abilitati de intelegere;
 • Capacitate de comunicare cu personalul de conducere, cu persoane din interiorul si din afara Companiei;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic / Energetic National – SEN, cu

        deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

 • Apt din punct de vedere medical și psihologic.

 

       Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

să transmiteți până la data de 04.03.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București, un CV actualizat însoțit de Aplicația internă, semnată de șeful ierarhic si Conducătorul Entității Organizatorice din care faceți parte. Dupa perioada de depunere și validarea documentelor se va pune  la dispoziție, de către SRU, tematica de examinare si bibliografia aferente, în vederea metodelor de selecție. 

          Data procesului de selecție va fi 06.03.2019 și se va desfășura sub formă de interviu.

          Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet