Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Sisteme Control, Protectii si Automatizari, am demarat selecția internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant, cu Contract individul de muncă pe durată determinată de 36 luni, de:

 

 

"INGINER"

 

        Responsabilitati:

 • Cunoasterea echipamentelor de protectie in format clasic (electromagnetic) si  numeric din statii electrice de transformare;
 • Acordarea de asistenta tehnica pentru lucrarile de revizii, reparatii si investitii la instalatiile de protectie si automatizari din gestiunea sucursalei;
 • Participarea la lucrari de mentenanta corectiva la instalatiile secundare din cadrul sucursalei
 • Participarea in cadrul echipelor de proiect la derularea activitatii legate de instalatiile de circuite secundare, protectii si automatizari din statiile electrice.
 • Implementarea modificarilor de reglaje si a unor reglaje noi.

 

 

        Cerintele postului:

 • Studii superioare: S/ECTS +M/ECTS cu profil electric ;
 • Cunostinte operare PC pentru utilizare la nivel mediu (MS Office, Excel, Power Point, Internet, etc.);
 • Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu;
 • Abilitati bune de comunicare si relationare;
 • Echilibru emotional, tact, diplomatie si abilitati de intelegere;
 • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă  condițiilor impuse de normele

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat.

 

       Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

să transmiteți până la data de 05.03.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii);
 • Adeverinta medicală de la medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă – dacă este cazul;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente.
 • Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisa si interviu (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu),  in data de 11.03.2019, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 

      

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021.201.62.30.

 

                  

            Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet