Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Exploatare, am demarat acțiunea de selecție internă / externă, pentru ocuparea unui post vacant (perioada determinata de 12 luni) de:

 

"INGINER"

 

Responsabilități:

 1. Intocmeste programul anual de achizitie;
 2. Intocmeste documentatii privind initierea si derularea de achizitii directe la nivelul Serviciului Exploatare ;
 3. Arhivarea documentelor intocmite;
 4. Intocmeste conventii de exploatare cu alte sucursale sau consumatori alimentati direct din statii electrice de transformare;
 5. Intocmeste diverse situatii privind starea instalatiilor energetice si a echipamentelor din statiile electrice aflate in gestiunea ST Bucuresti;
 6. Solicita, cu adresa oficiala, a situatiei la zi a constructiilor neautorizate din culoarul de protectie si siguranta al LEA 220-400 kV aflate in gestiunea fiecarui Centru de Exploatare;
 7. Centralizeaza la nivelul Serviciului Exploatare, pe baza informatiilor primite de la centrele de exploatare, a situatiei constructiilor neautorizate.

 

Cerințe:

 1. Studii superioare tehnice: S/ECTS+M/ECTS – Facultatea de Energetica,  
 2. Experienta: stagiar
 3.   Cunostințe de operare PC (PC (WORD, EXCEL, AutoCAD etc);
 4.    Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa, echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 5.    Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 6.    Cunostinte limba engleza scris si vorbit, nivel mediu.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 21.12.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii.
 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original.

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet