Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Inginer

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Exploatare, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

"INGINER"

 

Responsabilități:

1.Intocmeste diverse situatii cu starea echipamentelor(ex.sisteme monotorizare, situatii cu echipamente RET)

2.Tine evidenta indisponibilitatilor, preluand rapoartele lunare de indisponibilitati/neconformitati prezentate de CE, centralizandu-le

3. Urmareste derularea contractelor din cadrul serviciului de exploatare(coasa, achizitii echipamente)

4. Actualizeaza anual machete statii

5. Intocmeste programul anual de achizitie

6. Intocmeste conventii de exploatare cu alte sucursale sau consumatori alimentati direct din statii electrice de transformare

7.Indosariaza toate documentele privind exploatarea transformatoarelor in dosarele tehnice ele fiecarui transformator  

Cerințe:

 • Cunostințe de operare PC (PC (WORD, EXCEL, AutoCAD etc);
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă

   condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea

 psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.
 • Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 05.07.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 12.07.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet