Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Inginer

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnice și dezvoltare rețea (DTDR) – Departamentul dezvoltare RET (DD RET) – Serviciul dezvoltare RET,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

INGINER

Principalele responsabilități ale postului:

 • Participă la crearea şi întreţinerea bazelor de date (modele de retea) specifice activităţii serviciului;
 • Realizează documentațiile necesare achiziției de produse și servicii necesare desfășurării activității Serviciului/ Departamentului;
 • Participă la elaborarea termenilor de referinţă „TOR" şi analizelor de oferte pentru activităţile şi lucrările din domeniul propriu de activitate; asigură analiza în colectivele de specialitate;
 • Participă la elaborarea studiilor de dezvoltare a reţelei de transport interne şi de interconexiune;
 • Contribuie la elaborarea capitolelor specifice domeniului de activitate din Planul de Dezvoltare a RET.

Cerințe:         

 • Studii superioare tehnice (S/ECTS+M/ECTS) în domeniul energetic;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoştinţe privind utilizarea aplicaţiilor Windows pe calculator;
 • Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba englezã sau franceza);
 • Automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Abilități de prezentare și comunicare;
 • Adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • Flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea la deplasari interne si externe / de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 01 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet